MENU

The Dangerous Drugs Board hymn is an expression of the Board’s identity, purpose and direction as a government agency mandated to address the country’s anti-drug problem. Entitled “Manguna ka, Huwaran ka,” the hymn conveys the values and principles every member of the agency should have to lead the campaign against drugs. Through the song, we hope to enliven the souls and strengthen the commitment of every member of the Dangerous Drugs Board.

Maliwanag na Kinabukasan
By Jeff Jacinto & Marlon Garcia

Ang pamilya’t lipuna’y nanganganib na ganap
Sa pag-iral ng droga’t inabusong mga sangkap
Pukawin ang bawat dako ng nayon at daigdig
Puksain ang salot, sa lipuna’y ligalig
Sipag, talino, at dangal sa paggawa
Ay gamitin sa paglikha ng mga panukala
Ikalat ang kabatiran labana’t lunasan
Ang bisyo ng droga sa paglaganap sa bansa

Chorus
DDB, Manguna ka! (Manguna Ka!)
Para sa kaunlaran ng mamamayan
DDB, Huwaran ka! (Huwaran ka!)
Maliwanag na kinabukasan para sa Inang Bayan!

Magkabalikat ang bayan at pamahalaan
Sa pagtaguyod ng kaunlaran at kapayapaan
Pag-gapi sa droga ay ating tungkulin
Maliwanag na bukas sama-samang harapin.

Chorus
DDB, Manguna Ka! (Manguna Ka!)
Para sa kaunlaran ng mamamayan
DDB, Huwaran Ka! (Huwaran Ka!)
Maliwanag na kinabukasan para sa Inang Bayan!
Maliwanag na kinabukasan para sa Inang Bayan!